Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Vijfheerenlanden

donderdag 4 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Meerkerk - Raadzaal

Voorzitter
S. Fröhlich

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.1

 5. 3.2

 6. 3.3

 7. 3.4

 8. 4
  Mededelingen
 9. 5

  Ingekomen brieven van inwoners worden niet openbaar gepubliceerd, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

 10. 5.1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AZ) Jaarstukken VRU 2023, begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024
  (AZ) Beëindiging raadscommissielidmaatschap namens SGP Vijfheerenlanden
  (AZ) Goedgekeurde jaarstukken 2023, accountantsverslag en de controle verklaring
  (AZ) Ontslagbrief Tirtsa Kamstra
  (AZ) PCN Sociaal Jaarverslag 2023
  (RWD) Aanbiedingsbrief begroting 2025 gemeenteraden inzake zienswijze
  (RWD) Brief Cooplink inzake coöperatief wonen aantrekkelijker maken
  (RWD) Brief SVWN aan gemeenteraad
  (RWD) Jaarstukken stichting KleurrijkWonen 2023
  (RWD) Reactie essay Berkhout en de Lange tweede versie
  (RWD) Reactie op Ruimtelijke Visie Gaasperwaard 3
  (RWD) Reactie op uw zienswijzen over de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
  (RWD) Zienswijzebrief aan GR Waardlanden
  (WOS) Brief aan gemeenteraad met betrekking tot Het Dak
  (WOS) Brief GGD inzake afwikkeling van het project digitaal dossier JGZ
  (WOS) Gewaarmerkte Jaarstukken 2023 GGD regio Utrecht
  (WOS) Opgemaakte versie jaarrekening 2023 en begroting 2025 Avres
  (WOS) Rapport Nationale ombudsman en Kinderombudsman 'Als je je huis moet verlaten'
  (WOS) Voorgenomen zienswijzebrief Avres
  Jaarverslag 2023 compleet SRC
 11. 5.2

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AZ) Klacht inwoner
  (RWD) Brief Lekraad Ameide inzake voorstel voor aanleg verbindend fiets-wandelpad bij dijkverzwaring Lekdijk
  (RWD) Brief m.b.t. Hoevenweg 35, Hagestein
  (WOS) Aandacht gevraagd voor basisschoolvoorziening Hoef en Haag
  (WOS) Brandbrief huisvesting bovenbouw basisschool Het Avontuur Hoef en Haag
 12. 5.3

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AUDIT) RIB inzake Auditcommissie over stand van zaken ontwikkeling P&C documenten
  (AZ) RIB inzake Bestuurlijke reactie op verslag accountant 2023
  (AZ) RIB inzake resultaten benchmark 2024 gemeentelijke organisatie
  (AZ) RIB inzake tekstuele wijzigingen Jaarrekening 2023
  (AZ) RIB inzake toezegging kennisdocumenten bij natuurtoets
  (RWD) RIB inzake afhandeling motie Waardlanden
  (RWD) RIB inzake brug tpv ingang passantenhaven Vianen
  (RWD) RIB inzake Dorps(woon)visie Hagestein - ontsluiting op de Breede Stichting
  (RWD) RIB inzake Intentieverklaring Stedin
  (RWD) RIB inzake keuze vervolg Dorps (woon) visie Lexmond
  (RWD) RIB inzake Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
  (RWD) RIB inzake risicovolle verkeerssituaties
  (RWD) RIB inzake subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie koopwoningen
  (RWD) RIB inzake verkeersmaatregelen Burggraaf
  (WOS) Beantwoording schriftelijke vragen SGP inzake verdwijnen subsidie diaconaal maatschappelijk werk
  (WOS) RIB inzake annotaties ALV VNG d.d. 26 juni 2024
  (WOS) RIB inzake Huisvesting Bijzondere Doelgroepen en Integratie
  (WOS) RIB inzake Jaarverslag toezicht Wet kinderopvang
  (WOS) RIB inzake Jeugdeducatiefonds (motie 20231109)
  (WOS) RIB inzake jongerenparticipatie
  (WOS) RIB inzake nadere regels budgetsubsidies Sociaal Domein 2024
  (WOS) RIB inzake RAVU - GGD GHOR
  (WOS) RIB inzake voortgang (ver)bouw diverse scholen
 13. 5.4
  Voor advies voorleggen aan het college
 14. 5.5

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AZ) RIB inzake meicirculaire Gemeentefonds 2024
 15. 6
  Hamerstukken
 16. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 17. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 18. 6.3

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GroenLinks (1)
 19. 6.5

  13.06.2024
  Het college heeft i.v.m. met de complexiteit van de specifieke beslispunten besloten om het voorstel Berenschot/Het Dak te splitsen in twee voorstellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 20. 6.7

  Op 10 juli 2024 is de vergadering van GGDrU. Verzoek is om zienswijzen uiterlijk 3 juli 2024 aan te leveren. Afgesproken is dat de uitkomst van commissie WOS 26 juni 2024 en vervolgens de raad van 4 juli 2024 na de betreffende vergaderingen worden doorgegeven. GGDrU is hiermee akkoord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 21. 6.8

  De zienswijze moet voor dinsdag 18 juni ontvangen zijn door Regio AV.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 22. 6.9

  De zienswijze dient uiterlijk 24 juni aanstaande te zijn ontvangen door de VRU.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 23. 6.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 24. 6.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 25. 6.12

  De zienswijze dient voor 28 juli 2024 ontvangen te zijn door Waardlanden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 26. 6.13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 27. 6.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 28. 7
  Bespreekstukken
 29. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  A1 Vergunning pilot zonnepanelen boven fruitbomen
 30. 7.1.A1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 31. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  A2 Met een voorlopig ontwerp (VO) terug naar de raad
 32. 7.2.A2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 33. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  A3 Herzieningen kaders asielopvang, omvang locaties
  A4 Herzieningen kaders asielopvang, locatiekeuze
 34. 7.3.A3

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5)
 35. 7.3.A4

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie PvdA (2)
 36. 7.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Moties

  Onderwerp
  M1 Uitvoer bomenfonds
 37. 7.4.M1

 38. 7.5

  13.06.2024
  Het college heeft i.v.m. met de complexiteit van de specifieke beslispunten besloten om het voorstel Berenschot/Het Dak te splitsen in twee voorstellen.


  Via deze link komt u bij een bijbehorend ingekomen stuk: https://bit.ly/3KO8yae

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Moties

  Onderwerp
  M2 Quickscan naar een buitenzwembad in Leerdam
 39. 7.5.M2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (3), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 40. 8

  Moties

  Onderwerp
  ideeënmarkt voor jongeren/jeugd
  M4 Aanbrengen contouren kasteel Batestein
 41. 8.1.M3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (2), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 42. 8.2.M4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (2), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 43. 9
  Besluit tot besloten vergadering
 44. 10
  Sluiting