Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Vijfheerenlanden

donderdag 2 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Meerkerk - Raadzaal

Voorzitter
S. Fröhlich

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:24 - 00:07:17 - S. Fröhlich
 2. 2

  00:05:56 - 00:07:17 - S. Fröhlich
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.1

  00:07:10 - 00:07:17 - S. Fröhlich
  00:07:17 - 00:07:24 - S. Amghar
  00:07:24 - 00:07:34 - S. Fröhlich
  00:07:34 - 00:07:42 - A.D. Fransen
  00:07:42 - 00:09:03 - S. Fröhlich
 5. 3.3

  00:08:34 - 00:09:03 - S. Fröhlich
  00:09:03 - 00:09:47 - S. Fröhlich
 6. 4

  00:09:17 - 00:09:47 - S. Fröhlich
 7. 5

  Ingekomen brieven van inwoners worden niet openbaar gepubliceerd, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

  00:09:34 - 00:09:47 - S. Fröhlich
 8. 5.1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AZ) Brief aan de raad van Ellie Meijdam
  (AZ) Brief wijziging fractievoorzitter VHL Lokaal
  (AZ) Email Win 25.000 euro met de BNG Bank Erfgoedprijs
  (AZ) Plan van Aanpak - Onderzoek Ondermijning Vijfheerenlanden
  (AZ) Schriftelijke inspraak bezwaar en amendement
  (RWD) Brief aan inwoners betreft invoering milieupas
  (RWD) Brief circulaire economie
  (RWD) Brief inwoner 'Er is geen klimaatcrisis, maar wel zijn er weersveranderingen'
  (RWD) Brief nieuw artikel m.b.t. klimaatverandering
  (RWD) Verslag U10 radeninformatiebijeenkomst woonruimteverdeling en woningvoorraad
  (RWD) Windmolens zijn niet duurzaam
  (WOS) Brief loonsverhogingen Sociaal Overleg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (SOVVT)
  (WOS) Brief namens gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
  (WOS) Brief Voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken
  00:09:41 - 00:09:47 - S. Fröhlich
 9. 5.2

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (RWD) Reactie op het toetsingsadvies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage.
  (AZ) Brief SIMAV met bijdrage aan stichting met ingang van 2024
  (RWD) Brief inzake bezwaar tegen bouw voetgangersbrug Sluiseiland
  (RWD) Brief Lakerveld-Dorp bezwaar bekendmaking Dorpswoonvisie
  00:09:43 - 00:09:47 - S. Fröhlich
 10. 5.3

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (AZ) RIB inzake nadere regels subsidies Recreatie en Toerisme Gemeente Vijfheerenlanden
  (AZ) RIB inzake benoeming gemeentesecretaris
  (AZ) RIB inzake Eindrapport artikel 213a onderzoek naar inhuur extern personeel
  (AZ) RIB inzake Halfjaarrapportage Inwonersinitiatieven
  (AZ) RIB inzake Inventarisatie ombuigingsideeën
  (AZ) RIB inzake Jaarverslag Gegevensbescherming 2022
  (AZ) RIB inzake Ontwikkelingen ICT
  (AZ) RIB inzake tijdelijke waarneming gemeentesecretaris
  (AZ) RIB inzake toezegging wethouder Bel
  (AZ) RIB inzake uitkomsten van de septembercirculaire 2023
  (RWD) Brief met beantwoording schriftelijke vragen CU inzake huisvestingsverordening
  (RWD) RIB inzake Congestie afname geheel
  (RWD) RIB inzake De Weide II te Meerkerk
  (RWD) RIB inzake doorlooptijd vervangen beschadigde lichtmasten
  (RWD) RIB inzake energiebesparing bedrijven en label C kantoorgebouwen
  (RWD) RIB inzake Huisvesting Bijzondere Doelgroepen en Integratie
  (RWD) RIB inzake Intentieverklaring Pact van Loevestein
  (RWD) RIB inzake jaarverslag commissie Ruimtelijke kwaliteit 2022
  (RWD) RIB inzake Landelijke netcongestie en gevolgen voor provincies regio's en gemeenten
  (RWD) RIB inzake ontheffing speedpedelec
  (RWD) RIB inzake participatie door de provincie Utrecht omtrent de provinciale planMER zoekgebieden wind
  (RWD) RIB inzake Zienswijze Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening Provincie Utrecht
  (WOS) RIB inzake Terugblik eerste jaar lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs
  00:09:45 - 00:09:47 - S. Fröhlich
  00:09:47 - 00:09:58 - J.C. Breur
  00:09:58 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 11. 5.4

  00:10:06 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 12. 5.5

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  (WOS) Brief raad VHL nieuwbouw MFC Hagestein
  (WOS) Capaciteit kinderopvang in Hagestein en Hoef en Haag
  00:10:07 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 13. 6
  Hamerstukken
 14. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:10:23 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 15. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:10:30 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 16. 6.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:10:36 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 17. 6.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:10:45 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 18. 6.6

  22.08.2023
  De zienswijze dient uiterlijk op 1 november 2023 door de RAZU te zijn ontvangen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:11:00 - 00:11:14 - S. Fröhlich
 19. 6.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Technische vragen

  Onderwerp
  Beantwoording aanvullende Technische vragen CU inzake 2de bestuursrapportage programma C
  Beantwoording aanvullende Technische vragen CU inzake 2e Bestuursrapportage programma D
  00:11:09 - 00:11:14 - S. Fröhlich
  00:11:14 - 00:11:48 - T. Kamstra
  00:11:48 - 00:12:35 - S. Fröhlich
 20. 6.8

  Het Presidium heeft ingestemd met agendering van dit onderwerp.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:11:57 - 00:12:35 - S. Fröhlich
 21. 7

  00:12:13 - 00:12:35 - S. Fröhlich
 22. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  A1 Gebruik budget inwonersinitiatieven waar het voor bedoeld is
  A2 Landbouwvisie en werklandschappen
  A3 Scherpe en heldere ambities
  A4 Geen megastallen en intensieve veehouderij
  A5 Extensiveren vereist geen stikstofruimte

  Moties

  Onderwerp
  Landbouwvisie en wonen
  Promoten streekproducten

  Technische vragen

  Onderwerp
  Beantwoording technische vragen CDA inzake vragen Landbouwvisie
  00:41:50 - 00:45:32 - P. van Hemert
  00:45:32 - 00:45:36 - S. Fröhlich
  00:45:36 - 00:45:45 - P. van Hemert
  00:45:45 - 00:45:56 - S. Fröhlich
  00:45:57 - 00:51:05 - B.D. van Brakel
  00:51:05 - 00:51:07 - S. Fröhlich
  00:51:07 - 00:51:19 - B.D. van Brakel
  00:51:19 - 00:51:36 - S. Fröhlich
  00:51:36 - 00:55:43 - K Koyuncu
  00:55:43 - 00:55:49 - S. Fröhlich
  00:55:49 - 00:58:11 - M.F.M Verweij
  00:58:11 - 00:58:16 - S. Fröhlich
  00:58:16 - 00:58:48 - M. van den Broek
  00:58:48 - 00:58:55 - S. Fröhlich
  00:58:55 - 01:01:13 - G. Schut
  01:01:13 - 01:01:19 - S. Fröhlich
  01:01:19 - 01:06:30 - C.T. Vermaat
  01:06:30 - 01:06:32 - S. Fröhlich
  01:06:32 - 01:06:38 - C.T. Vermaat
  01:06:38 - 01:06:55 - S. Fröhlich
  01:06:57 - 01:08:57 - A. van Maanen
  01:08:57 - 01:11:06 - S. Fröhlich
  01:11:06 - 01:12:38 - A. van Maanen
  01:12:38 - 01:12:54 - S. Fröhlich
  01:12:54 - 01:17:13 - T.P. de With
  01:17:13 - 01:17:19 - S. Fröhlich
  01:17:19 - 01:17:20 - C.T. Vermaat
  01:17:20 - 01:17:22 - S. Fröhlich
  01:17:22 - 01:17:34 - C.T. Vermaat
  01:17:34 - 01:17:43 - S. Fröhlich
  01:17:43 - 01:17:58 - C.T. Vermaat
  01:17:58 - 01:18:00 - S. Fröhlich
  01:18:00 - 01:18:06 - C.T. Vermaat
  01:18:06 - 01:18:12 - S. Fröhlich
  01:18:12 - 01:18:37 - T.P. de With
  01:18:37 - 01:18:38 - S. Fröhlich
  01:18:38 - 01:18:55 - T.P. de With
  01:18:55 - 01:19:00 - T.P. de With
  01:19:00 - 01:19:11 - S. Fröhlich
  01:19:12 - 01:19:25 - C.T. Vermaat
  01:19:25 - 01:19:31 - S. Fröhlich
  01:19:31 - 01:20:46 - P. van Hemert
  01:20:46 - 01:20:48 - S. Fröhlich
  01:20:48 - 01:20:57 - P. van Hemert
  01:20:57 - 01:21:00 - T.P. de With
  01:21:00 - 01:21:03 - S. Fröhlich
  01:21:03 - 01:21:14 - P. van Hemert
  01:21:14 - 01:21:18 - S. Fröhlich
  01:21:18 - 01:21:23 - P. van Hemert
  01:21:23 - 01:21:50 - T.P. de With
  01:21:50 - 01:21:53 - S. Fröhlich
  01:21:53 - 01:22:43 - P. van Hemert
  01:22:43 - 01:22:46 - S. Fröhlich
  01:22:46 - 01:22:57 - P. van Hemert
  01:22:57 - 01:22:58 - S. Fröhlich
  01:22:58 - 01:23:03 - P. van Hemert
  01:23:03 - 01:23:21 - T.P. de With
  01:23:22 - 01:23:23 - S. Fröhlich
  01:23:24 - 01:23:58 - P. van Hemert
  01:23:58 - 01:24:01 - S. Fröhlich
  01:24:03 - 01:26:18 - B.D. van Brakel
  01:26:18 - 01:26:19 - S. Fröhlich
  01:26:19 - 01:26:20 - B.D. van Brakel
  01:26:20 - 01:26:47 - T.P. de With
  01:26:47 - 01:26:49 - S. Fröhlich
  01:26:49 - 01:26:51 - T.P. de With
  01:26:51 - 01:26:57 - S. Fröhlich
  01:26:57 - 01:27:27 - B.D. van Brakel
  01:27:27 - 01:27:29 - S. Fröhlich
  01:27:29 - 01:27:42 - T.P. de With
  01:27:42 - 01:27:43 - S. Fröhlich
  01:27:49 - 01:28:38 - B.D. van Brakel
  01:28:38 - 01:28:39 - S. Fröhlich
  01:28:40 - 01:28:55 - T.P. de With
  01:28:56 - 01:28:59 - S. Fröhlich
  01:29:00 - 01:29:14 - B.D. van Brakel
  01:29:14 - 01:29:20 - S. Fröhlich
  01:29:20 - 01:29:33 - M.F.M Verweij
  01:29:33 - 01:29:37 - S. Fröhlich
  01:29:37 - 01:30:03 - P. van Hemert
  01:30:03 - 01:30:10 - S. Fröhlich
  01:30:10 - 01:30:43 - T.P. de With
  01:30:43 - 01:30:45 - S. Fröhlich
  01:30:45 - 01:30:47 - M.F.M Verweij
  01:30:47 - 01:30:53 - S. Fröhlich
  01:30:53 - 01:31:07 - M. van den Broek
  01:31:07 - 01:31:11 - S. Fröhlich
  01:31:11 - 01:31:35 - T.P. de With
  01:31:35 - 01:31:41 - T.P. de With
  01:31:41 - 01:31:45 - S. Fröhlich
  01:31:48 - 01:32:13 - M. van den Broek
  01:32:13 - 01:32:14 - S. Fröhlich
  01:32:14 - 01:32:46 - T.P. de With
  01:32:47 - 01:32:50 - S. Fröhlich
  01:32:50 - 01:33:03 - M. van den Broek
  01:33:03 - 01:33:06 - S. Fröhlich
  01:33:07 - 01:34:20 - G. Schut
  01:34:20 - 01:34:26 - S. Fröhlich
  01:34:26 - 01:35:50 - C.T. Vermaat
  01:35:50 - 01:35:53 - S. Fröhlich
  01:35:53 - 01:36:03 - B.D. van Brakel
  01:36:03 - 01:36:04 - S. Fröhlich
  01:36:05 - 01:36:38 - C.T. Vermaat
  01:36:38 - 01:36:40 - S. Fröhlich
  01:36:40 - 01:37:05 - C.T. Vermaat
  01:37:05 - 01:37:07 - S. Fröhlich
  01:37:07 - 01:37:10 - C.T. Vermaat
  01:37:10 - 01:37:19 - S. Fröhlich
  01:37:19 - 01:41:07 - C.T. Vermaat
  01:41:07 - 01:41:12 - S. Fröhlich
  01:41:12 - 01:42:19 - T.P. de With
  01:42:19 - 01:42:24 - S. Fröhlich
  01:42:24 - 01:43:06 - C.T. Vermaat
  01:43:06 - 01:43:22 - S. Fröhlich
  01:43:22 - 01:43:24 - T.P. de With
  01:43:24 - 01:43:26 - S. Fröhlich
  01:43:26 - 01:43:47 - T.P. de With
  01:43:47 - 01:43:58 - S. Fröhlich
  01:43:58 - 01:44:03 - M.F.M Verweij
  01:44:03 - 01:44:08 - S. Fröhlich
  01:44:55 - 01:44:59 - S. Fröhlich
  01:48:24 - 01:48:26 - S. Fröhlich
  01:49:20 - 01:49:25 - S. Fröhlich
  01:50:10 - 01:50:22 - S. Fröhlich
  01:50:22 - 01:50:28 - M.F.M Verweij
  01:50:28 - 01:51:15 - S. Fröhlich
  01:51:22 - 01:51:24 - S. Fröhlich
  01:52:09 - 01:52:42 - S. Fröhlich
  01:52:59 - 01:53:16 - S. Fröhlich
  01:53:34 - 01:53:49 - S. Fröhlich
  01:53:51 - 01:53:54 - S. Fröhlich
  01:53:54 - 01:54:15 - P. van Hemert
  01:54:15 - 01:54:18 - S. Fröhlich
  01:54:18 - 01:54:34 - B.D. van Brakel
  01:54:34 - 01:54:44 - S. Fröhlich
  01:55:00 - 01:55:21 - S. Fröhlich
  01:55:21 - 01:55:34 - P. van Hemert
  01:55:34 - 01:55:36 - S. Fröhlich
  01:55:37 - 01:55:42 - B.D. van Brakel
  01:55:42 - 01:55:48 - S. Fröhlich
  01:56:03 - 01:56:18 - S. Fröhlich
  01:56:18 - 01:56:43 - M.F.M Verweij
  01:56:43 - 01:56:46 - S. Fröhlich
  01:56:46 - 01:56:55 - T.P. de With
  01:56:55 - 01:57:00 - S. Fröhlich
  01:57:33 - 01:58:30 - S. Fröhlich
  01:58:47 - 01:58:48 - S. Fröhlich
  01:58:49 - 01:59:02 - C.T. Vermaat
  01:59:02 - 01:59:03 - S. Fröhlich
  01:59:03 - 01:59:23 - S. Fröhlich
  01:59:26 - 01:59:46 - S. Fröhlich
 23. 7.1.A2

 24. 7.1.A3

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 25. 7.1.A4

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 26. 7.1.A5

  Stemuitslag

  voor 4%
  tegen 96%
  voor
  Fractie GroenLinks (1)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
 27. 7.1.M2

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5)
 28. 7.1.M3

  De stemming is gestaakt met 14 voor en 14 tegen. In de raadsvergadering van 9 november 203 zal deze motie opnieuw in stemming worden gebracht.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1)
  tegen
  Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  00:34:59 - 00:35:11 - S. Fröhlich
  00:35:11 - 00:37:55 - T.P. de With
  00:37:55 - 00:38:00 - S. Fröhlich
  00:38:00 - 00:38:04 - T.P. de With
  00:38:04 - 00:38:15 - S. Fröhlich
  00:38:15 - 00:38:21 - C.T. Vermaat
  00:38:22 - 00:38:24 - S. Fröhlich
  00:38:24 - 00:38:29 - T.P. de With
  00:38:29 - 00:38:31 - S. Fröhlich
  00:38:31 - 00:38:35 - T.P. de With
  00:38:35 - 00:38:37 - S. Fröhlich
  00:38:37 - 00:40:16 - T.P. de With
  00:40:16 - 00:40:24 - S. Fröhlich
  00:40:24 - 00:45:32 - P. van Hemert
 29. 7.1.M4

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5)
  tegen
  Fractie VVD (3)
 30. 7.2

  01:59:35 - 01:59:46 - S. Fröhlich
  02:00:36 - 02:01:20 - H..C.. Baars
  02:01:20 - 02:02:49 - J. van der Leun - Schout
  02:02:49 - 02:03:01 - H..C.. Baars
  02:03:01 - 02:07:28 - J.C. Breur
  02:07:28 - 02:07:48 - H..C.. Baars
  02:07:49 - 02:10:00 - W. van Dijk
  02:10:00 - 02:10:19 - H..C.. Baars
  02:10:20 - 02:13:47 - T. Kamstra
  02:13:47 - 02:13:52 - H..C.. Baars
  02:13:52 - 02:15:26 - E. Geluk
  02:15:26 - 02:15:33 - H..C.. Baars
  02:15:33 - 02:15:34 - E. Geluk
  02:15:34 - 02:15:38 - H..C.. Baars
  02:15:38 - 02:19:21 - B.D. van Brakel
  02:19:21 - 02:19:25 - H..C.. Baars
  02:19:25 - 02:20:28 - S. Amghar
  02:20:28 - 02:20:30 - H..C.. Baars
  02:20:31 - 02:22:22 - E. den Hartog
  02:22:22 - 02:22:38 - H..C.. Baars
  02:22:38 - 02:26:34 - S Fröhlich
  02:26:34 - 02:26:45 - H..C.. Baars
  02:26:45 - 02:27:50 - J. van der Leun - Schout
  02:27:51 - 02:27:55 - H..C.. Baars
  02:27:55 - 02:31:58 - J.C. Breur
  02:31:59 - 02:32:02 - H..C.. Baars
  02:32:03 - 02:32:08 - W. van Dijk
  02:32:08 - 02:32:11 - H..C.. Baars
  02:32:11 - 02:32:14 - W. van Dijk
  02:56:17 - 02:56:23 - H..C.. Baars
  02:57:23 - 02:57:49 - H..C.. Baars
  02:57:53 - 02:58:02 - W. van Dijk
  02:58:02 - 02:58:04 - H..C.. Baars
  02:58:04 - 02:59:24 - J.W van der Velden
  02:59:24 - 02:59:27 - H..C.. Baars
  02:59:27 - 02:59:30 - J.W van der Velden
  02:59:30 - 02:59:31 - H..C.. Baars
  02:59:31 - 02:59:36 - J.W van der Velden
  02:59:36 - 02:59:38 - H..C.. Baars
  02:59:38 - 02:59:39 - J.W van der Velden
  02:59:39 - 03:00:04 - H..C.. Baars
  03:00:04 - 03:00:05 - J.W van der Velden
  03:00:05 - 03:00:13 - H..C.. Baars
  03:00:13 - 03:00:38 - J. van der Leun - Schout
  03:00:39 - 03:01:08 - J.W van der Velden
  03:01:08 - 03:01:10 - H..C.. Baars
  03:01:10 - 03:01:31 - J. van der Leun - Schout
  03:01:31 - 03:01:32 - H..C.. Baars
  03:01:32 - 03:01:42 - J.W van der Velden
  03:01:42 - 03:01:43 - J. van der Leun - Schout
  03:01:43 - 03:01:44 - H..C.. Baars
  03:01:44 - 03:01:49 - J. van der Leun - Schout
  03:01:49 - 03:01:51 - H..C.. Baars
  03:01:51 - 03:01:53 - J.W van der Velden
  03:01:55 - 03:01:56 - H..C.. Baars
  03:01:56 - 03:01:58 - J.W van der Velden
  03:01:58 - 03:01:59 - H..C.. Baars
  03:01:59 - 03:02:23 - J.W van der Velden
  03:02:23 - 03:02:24 - H..C.. Baars
  03:02:24 - 03:02:41 - J.W van der Velden
  03:02:41 - 03:02:42 - H..C.. Baars
  03:02:42 - 03:03:03 - T. Kamstra
  03:03:04 - 03:04:04 - J.W van der Velden
  03:04:04 - 03:04:06 - H..C.. Baars
  03:04:06 - 03:04:08 - T. Kamstra
  03:04:08 - 03:04:14 - H..C.. Baars
  03:04:17 - 03:04:50 - J.W van der Velden
  03:04:50 - 03:04:51 - H..C.. Baars
  03:04:53 - 03:05:17 - J.W van der Velden
  03:05:17 - 03:05:19 - H..C.. Baars
  03:05:20 - 03:07:01 - J.C. Breur
  03:07:01 - 03:07:06 - H..C.. Baars
  03:07:06 - 03:07:17 - J.C. Breur
  03:07:17 - 03:07:18 - H..C.. Baars
  03:07:18 - 03:07:45 - J.W van der Velden
  03:07:45 - 03:07:46 - H..C.. Baars
  03:07:46 - 03:08:05 - J.C. Breur
  03:08:06 - 03:08:08 - H..C.. Baars
  03:08:08 - 03:08:13 - J.W van der Velden
  03:08:13 - 03:08:15 - H..C.. Baars
  03:08:15 - 03:08:18 - E. Geluk
  03:08:18 - 03:08:19 - H..C.. Baars
  03:08:19 - 03:08:36 - E. Geluk
  03:08:38 - 03:08:41 - E. Geluk
  03:08:41 - 03:08:43 - J. van der Leun - Schout
  03:08:43 - 03:09:04 - H..C.. Baars
  03:09:04 - 03:09:11 - J. van der Leun - Schout
  03:09:12 - 03:09:28 - H..C.. Baars
  03:09:30 - 03:09:31 - H..C.. Baars
  03:09:35 - 03:09:54 - H..C.. Baars
 31. 7.2.A6

 32. 7.2.A7

 33. 7.2.M5

 34. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)

  Moties

  Onderwerp
  Inwonersberaad Sociale Ontmoetingsplaatsen
  00:12:23 - 00:12:35 - S. Fröhlich
  00:12:35 - 00:14:35 - A.D. Fransen
  00:14:35 - 00:14:46 - S. Fröhlich
  00:14:46 - 00:17:52 - C. Vis
  00:17:52 - 00:18:06 - S. Fröhlich
  00:18:06 - 00:20:55 - C.W.J. Van Snippenberg
  00:20:55 - 00:20:59 - S. Fröhlich
  00:21:00 - 00:21:26 - P. Meijdam
  00:21:26 - 00:21:31 - S. Fröhlich
  00:21:31 - 00:21:54 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  00:21:54 - 00:21:59 - S. Fröhlich
  00:21:59 - 00:22:48 - E. Geluk
  00:22:48 - 00:22:51 - S. Fröhlich
  00:23:00 - 00:23:33 - B.D. van Brakel
  00:23:33 - 00:23:37 - S. Fröhlich
  00:23:37 - 00:24:31 - S. Amghar
  00:24:31 - 00:24:43 - S. Fröhlich
  00:24:46 - 00:27:08 - J.H. van Montfoort
  00:27:08 - 00:27:20 - S. Fröhlich
  00:27:20 - 00:27:25 - E. Geluk
  00:27:26 - 00:27:31 - J.H. van Montfoort
  00:27:32 - 00:27:39 - S. Fröhlich
  00:27:39 - 00:28:13 - A.D. Fransen
  00:28:13 - 00:28:21 - S. Fröhlich
  00:28:21 - 00:29:14 - C. Vis
  00:29:14 - 00:29:23 - S. Fröhlich
  00:29:23 - 00:29:33 - C.W.J. Van Snippenberg
  00:29:33 - 00:29:36 - S. Fröhlich
  00:29:36 - 00:29:40 - P. Meijdam
  00:29:40 - 00:29:44 - S. Fröhlich
  00:29:44 - 00:29:50 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  00:29:50 - 00:29:56 - S. Fröhlich
  00:29:56 - 00:30:11 - E. Geluk
  00:30:11 - 00:30:13 - S. Fröhlich
  00:30:14 - 00:30:24 - B.D. van Brakel
  00:30:24 - 00:30:28 - S. Fröhlich
  00:30:28 - 00:30:35 - S. Amghar
  00:30:35 - 00:30:51 - S. Fröhlich
 35. 7.3.A1

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5)
  00:32:04 - 00:32:11 - S. Fröhlich
  00:32:12 - 00:32:13 - A.M. van der Spek - den Besten
  00:32:13 - 00:32:32 - S. Fröhlich
  00:33:12 - 00:33:16 - S. Fröhlich
  00:33:16 - 00:33:35 - C. Vis
  00:33:35 - 00:33:57 - S. Fröhlich
  00:34:34 - 00:35:11 - S. Fröhlich
 36. 7.3.M1

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Fractie D66 (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5)
  00:34:56 - 00:35:11 - S. Fröhlich
 37. 8

  Moties

  Onderwerp
  Anoniem solliciteren
  03:10:31 - 03:10:50 - H..C.. Baars
  03:10:50 - 03:13:19 - S. Amghar
  03:13:19 - 03:13:29 - S. Fröhlich
  03:13:29 - 03:14:01 - C.W.J. Van Snippenberg
 38. 8.1.M6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (4), Fractie D66 (3), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (2), Fractie SGP (4), Fractie VHL lokaal (5), Fractie VVD (3)
  03:14:00 - 03:14:01 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:14:01 - 03:14:05 - S. Fröhlich
  03:14:05 - 03:14:21 - B.D. van Brakel
  03:14:21 - 03:14:25 - S. Fröhlich
  03:14:25 - 03:15:18 - P. Meijdam
  03:15:18 - 03:15:22 - S. Fröhlich
  03:15:22 - 03:17:17 - E. Geluk
  03:17:17 - 03:17:20 - S. Fröhlich
  03:17:20 - 03:18:39 - A.D. Fransen
  03:18:39 - 03:18:42 - S. Fröhlich
  03:18:42 - 03:21:13 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  03:21:13 - 03:21:17 - S. Fröhlich
  03:21:17 - 03:22:44 - P. van Hemert
  03:22:44 - 03:23:19 - S. Fröhlich
  03:23:19 - 03:24:19 - J.H. van Montfoort
  03:24:19 - 03:24:26 - S. Fröhlich
  03:24:29 - 03:24:30 - J.H. van Montfoort
  03:24:31 - 03:24:39 - S. Fröhlich
  03:24:41 - 03:25:29 - S. Amghar
  03:25:29 - 03:25:31 - S. Fröhlich
  03:25:31 - 03:25:33 - S. Amghar
  03:25:33 - 03:25:52 - J.C. Breur
  03:25:52 - 03:25:53 - S. Fröhlich
  03:25:53 - 03:25:56 - J.C. Breur
  03:25:56 - 03:25:57 - S. Amghar
  03:25:57 - 03:25:58 - S. Fröhlich
  03:25:58 - 03:27:01 - S. Amghar
  03:27:01 - 03:27:04 - S. Fröhlich
  03:27:04 - 03:27:18 - S. Amghar
  03:27:18 - 03:27:21 - S. Fröhlich
  03:27:21 - 03:27:23 - S. Amghar
  03:27:23 - 03:27:48 - P. van Hemert
  03:27:48 - 03:27:51 - S. Fröhlich
  03:27:51 - 03:28:18 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:28:19 - 03:28:25 - S. Fröhlich
  03:28:26 - 03:29:04 - S. Amghar
  03:29:04 - 03:29:07 - S. Fröhlich
  03:29:07 - 03:29:08 - S. Amghar
  03:29:08 - 03:29:25 - J.C. Breur
  03:29:25 - 03:29:26 - S. Fröhlich
  03:29:29 - 03:31:41 - S. Amghar
  03:31:41 - 03:31:44 - S. Fröhlich
  03:31:44 - 03:32:00 - S. Amghar
  03:32:00 - 03:32:03 - S. Fröhlich
  03:32:03 - 03:34:08 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:34:08 - 03:34:11 - S. Fröhlich
  03:34:14 - 03:34:16 - S. Fröhlich
  03:34:17 - 03:34:50 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  03:34:50 - 03:34:52 - S. Fröhlich
  03:34:55 - 03:35:10 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:35:10 - 03:35:24 - S. Fröhlich
  03:35:24 - 03:36:10 - E. Geluk
  03:36:10 - 03:36:12 - S. Fröhlich
  03:36:12 - 03:36:32 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:36:32 - 03:36:33 - S. Fröhlich
  03:36:33 - 03:36:44 - E. Geluk
  03:36:44 - 03:36:45 - S. Fröhlich
  03:36:45 - 03:36:46 - E. Geluk
  03:36:46 - 03:36:49 - S. Fröhlich
  03:36:49 - 03:37:03 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:37:03 - 03:37:04 - S. Fröhlich
  03:37:04 - 03:37:26 - E. Geluk
  03:37:26 - 03:37:28 - S. Fröhlich
  03:37:28 - 03:37:30 - E. Geluk
  03:37:30 - 03:37:32 - S. Fröhlich
  03:37:32 - 03:38:02 - E. Geluk
  03:38:02 - 03:38:05 - S. Fröhlich
  03:38:05 - 03:38:20 - C.W.J. Van Snippenberg
  03:38:20 - 03:38:21 - S. Fröhlich
  03:38:21 - 03:38:37 - E. Geluk
  03:38:37 - 03:38:38 - S. Fröhlich
  03:38:38 - 03:38:40 - E. Geluk
  03:38:40 - 03:38:46 - P. van Hemert
  03:38:46 - 03:38:48 - S. Fröhlich
  03:38:48 - 03:39:28 - E. Geluk
  03:39:28 - 03:39:31 - S. Fröhlich
  03:39:31 - 03:40:13 - A.D. Fransen
  03:40:13 - 03:40:14 - S. Fröhlich
  03:40:15 - 03:40:23 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  03:40:23 - 03:40:26 - S. Fröhlich
  03:40:26 - 03:40:30 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  03:40:30 - 03:40:35 - S. Fröhlich
  03:40:35 - 03:41:43 - M.J. van Leeuwen-Gruppen
  03:41:43 - 03:41:47 - S. Fröhlich
  03:41:47 - 03:42:18 - P. van Hemert
  03:42:18 - 03:42:36 - S. Fröhlich
  03:51:51 - 03:51:54 - S. Fröhlich
  03:52:49 - 03:53:00 - S. Fröhlich
  03:53:01 - 03:53:03 - S. Fröhlich
  03:53:05 - 03:53:07 - S. Fröhlich
  03:53:42 - 03:53:48 - S. Fröhlich
  03:53:48 - 03:53:56 - H.C. Baars
  03:53:56 - 03:53:58 - S. Fröhlich
  03:53:59 - 03:54:46 - S. Amghar
  03:54:47 - 03:55:04 - S. Fröhlich
  03:55:35 - 03:55:49 - S. Fröhlich
  03:55:49 - 03:55:52 - E. Geluk
  03:55:52 - 03:55:53 - S. Fröhlich
  03:55:53 - 03:56:36 - E. Geluk
  03:56:36 - 03:56:46 - S. Fröhlich
  03:57:24 - 03:57:29 - S. Fröhlich
  03:57:29 - 03:57:33 - H.C. Baars
  03:57:34 - 03:57:35 - H.C. Baars
  03:57:36 - 03:58:14 - S. Fröhlich
 39. 9
  Besluit tot besloten vergadering
 40. 10

  03:57:52 - 03:58:14 - S. Fröhlich